Spelregels

Lees hier onze spelregels om te zien of Dex de Dialeeuw jou kan helpen!

Ieder kind mag één keer per jaar een beroep doen op de Stichting.
Wij maken het bedrag alleen over naar de bestemmingspartij. Verzoeken naar privé bankrekeningen worden niet geaccepteerd.
Indien wij jouw aanvraag hebben goedgekeurd ontvangen wij graag achteraf een foto, tekening of iets anders leuks wat ons een glimlach bezorgt.

Heb je na het lezen van bovenstaande punten nog vragen? Klik dan hier om direct naar ons contactformulier te gaan of klik hier om uw kind direct aan te melden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een aanvraag bij Dex?
·         Als je kunt aantonen dat je wettelijk ouder/verzorger bent en kunt aantonen dat jouw kind Diabetes Mellitus heeft;
·         Als je een beschikking* zorgtoeslag kunt overleggen die niet ouder is dan 2 jaar;
·         Als je in de afgelopen 3 jaar nog geen aanvraag hebt ingediend van in totaal € 2.129,00;
·         Als je in het huidige kalenderjaar nog niet eerder een aanvraag hebt ingediend bij Dex.

Zijn alle antwoorden op bovenstaande vragen positief? Dan kun je een aanvraag indienen!

*Als hieraan niet wordt voldaan, kan de aanvrager verzoeken hem ontheffing van de financiële toets te verlenen op grond van de hardheidsclausule. Zie toelichting beleidsplan pagina 6.