Partners


Jeugdeducatiefonds, partner van Dex de Dialeeuw/Stichting Rob M Visser Nijmegen

Dex steunt het Jeugdeducatiefonds daar waar het aanvragen betreft van kinderen met diabetes, bijvoorbeeld door het financieren van projecten gezonde voeding. Het Jeugdeducatiefonds verwijst kinderen met diabetes door naar Dex of doet verzoeken om steun van deze kinderen aan Dex.

Uitgangspunt van het Jeugdeducatiefonds is dat ieder kind zijn of haar talenten zo goed mogelijk kan ontplooien, waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen, zodra er sprake is van het niet voor handen zijn van voorliggende voorzieningen. Het Jeugdeducatiefonds heeft een vangnetfunctie en kan worden ingezet daar waar het fonds actief is en de voorliggende voorzieningen zijn uitgeput of niet voorhanden zijn. Het volwaardig kunnen meedoen tijdens scholing of opleidingscarrière, is essentieel voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Mee kunnen doen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en levert een bijdrage aan het voorkomen van een gebrekkig gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het Jeugdeducatiefonds wil dat de talenten van kinderen, ondanks een financiële belemmering, zo goed mogelijk benut worden. Door mee te kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Meedoen, participeren bevordert de integratie van een kind of jongere.

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdeducatiefonds.nl.

 

4kids2tell, partner van Dex de Dialeeuw/Stichting Rob M Visser Nijmegen

Op zoek naar een organisatie dat zelfmanagement vergroot bij kinderen met diabetes? Dan ben je bij 4kids2tell aan het juiste adres! Hieronder tref je wat informatie aan van deze organisatie:

De kern van ons werk is ‘Zorgen dat, in plaats van zorgen voor’.

Bij chronische ziekten is zelfmanagement heel belangrijk. Dit betekent dat de behandeling van de ziekte niet alleen in het ziekenhuis plaatsvindt, maar zich steeds meer afspeelt in de thuissituatie van het kind. Dit vraagt veel van kind en gezin; een leven lang, 24 uur per dag.

4kids2tell is een organisatie en concept (inclusief instructies, leermiddelen, instrumenten) waarbij wij een combinatie maken tussen medisch-technische handelingen en pedagogische ondersteuning (o.a. verpleegkundige begeleiding/coaching, coördinatie en preventie) rondom kinderen met diabetes en het gezin, om te zorgen dat zelfmanagement wordt vergroot. Onze verpleegkundige coaching/begeleiding is gericht op het kunnen omgaan door het kind en door het gezin met de diabetes van het kind, met de medisch technische handelingen en de effecten hiervan op de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Dit alles om kinderen en hun ouders in hun kracht te zetten, zodat zij beter in staat zijn om de diabetes te integreren in hun dagelijkse leven (o.a therapietrouw, goede bloedglucoses, etc). Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders het zelf kunnen en dat de zorg voor het gezin kan worden geminimaliseerd.Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven van het kind (van 0 tot 20 jaar) en het gezin wordt bevorderd en daardoor de kans op complicaties en/of psychosociale problemen wordt verminderd en/of voorkomen. Kijk voor meer informatie op: www.4kids2tell.com.

D-Support, partner van Dex de Dialeeuw/Stichting Rob M Visser Nijmegen

Op zoek naar een geschikte oppas voor je kind met diabetes? Schakel D-Support in!

Als je een kind hebt met diabetes, ben je daar als ouder vaak 24 uur per dag mee bezig. Zonder morren en met alle liefde. Als ouder weet je bovendien precies welke zorg je kind nodig heeft. Maar hoe zou het zijn indien je als ouder even een adempauze krijgt? Maar ja, is je kind dan wel in goede handen? Jij weet namelijk precies wat je kind nodig heeft. En een ander niet, toch? Dat klopt niet helemaal! D-Support is een stichting die geschikte oppas aanbiedt aan gezinnen met een kind met diabetes type 1. De nadruk ligt daarbij op veilige diabetesondersteuning om de ouders even het gevoel van ‘vrij zijn’ te geven. D-Support biedt ook de mogelijkheid om familie, vrienden, kennissen of de eigen oppas te scholen in de omgang met diabetes. Ben je geïnteresseerd als mogelijke oppasser, ouder of verzorger van een kind met diabetes type 1, kijk voor meer info op: www.d-support.org.